تصاویری از سمینار اسید کاری در انستیتو مهندسی نفت که با همکاری شرکت ملی حفاری و با حضور جناب آقای مهندس عباس زاده جهرمی به عنوان مدرس سمینار، و جناب مهندس محمدی، مهندس علیزاده، مهندس اولی، جناب اقای دکتر ریاحی معاونت محترم پژوهشی و آموزشی انستیتو، جناب آقای دکتر نخعی، سرکار خانم عابدینی و خانم ابراهیمی برگزار گردید.

برگزاری سمینار با استقبال بسیار خوبی بالغ بر ۷۰ دانشجو و افراد صنعتی، برگزار گردید.

جهت آگاهی از دوره های تخصصی و عمومی انجمن علمی انستیتو مهندسی نفت، شبکه های اجتماعی انجمن را دنبال کنید.

کانال تلگرام انجمن علمی انستیتو مهندسی نفت

اینستاگرام انجمن علمی انستیتو مهندسی نفت